Koordynator Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Powstania Warszawskiego

Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 30

Zastępca Koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Powstania Warszawskiego

Anna Pieńkowska
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 13
e-mail: apienkowska@1944.pl

Redaktor odpowiedzialny za zamówienia publiczne

Anna Dawidowska
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 50

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Powstania Warszawskiego

Magdalena Czerwińska-Strzelczyk
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 77
e-mail: mczerwinska@1944.pl