Koordynator Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Powstania Warszawskiego

Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 30
fax. 22 539 79 82

Zastępca Koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Powstania Warszawskiego

Anna Pieńkowska
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 52
fax. 22 539 79 82
e-mail: apienkowska@1944.pl

Redaktor odpowiedzialny za zamówienia publiczne

Anna Dawidowska
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 50
fax. 22 539 79 24
e-mail: adawidowska@1944.pl

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Powstania Warszawskiego

Jakub Król
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
tel. 22 539 79 79
fax. 22 539 79 24
e-mail: jkrol@1944.pl