finanse

Sprawozdania finansowe i centralny rejestr umów

Sprawozdania finansowe:

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022

Bilans za rok 2022

Rachunek zysków i strat za rok 2022

Rachunek przepływów pieniężnych 2022

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2022

Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2022

Opinia z badania sprawozdania za 2022 rok

 

2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021

Bilans za rok 2021

Rachunek zysków i strat za rok 2021

Rachunek przepływów pieniężnych 2021

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2021

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 2021

 

2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2020

Bilans za rok 2020

Rachunek zysków i strat za rok 2020

Rachunek przepływów pieniężnych 2020

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 2020

2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

Bilans za rok 2019

Rachunek zysków i strat za rok 2019

Rachunek przepływów pieniężnych 2019

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 2019

2018

wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018
rachunek zysków i strat
bilans aktywa i pasywa

2017

rachunek zysków i strat, bilans-aktywa i pasywa 2017

2016

rachunek zysków i strat 2016
bilans aktywa i pasywa 2016

2015

rachunek zysków i strat 2015
bilans-aktywa i pasywa 2015

2014

rachunek zysków i strat 2014
bilans-aktywa i pasywa 2014


2013

rachunek zysków i strat 2013
bilans-aktywa i pasywa 2013


2012

rachunek zysków i strat 2012
bilans aktywa-pasywa 2012


2011

rachunek zysków i strat 2011
bilans aktywa-pasywa 2012


2010

rachunek zysków i strat 2010
bilans aktywa-pasywa 2010

Centralny rejestr umów:

centralny rejestr umów Muzeum Powstania Warszawskiego

Podmiot udostepniający: Muzeum Powstania Warszawskiego

Wytworzył: Jan Ołdakowski

Data wytworzenia: 2020-02-27 12:00

Opublikował w BIP: Jakub Król

Data opublikowania:

Zmodyfikował: Magdalena Czerwińska-Strzelczyk

Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-19 16:07:56

Liczba wyświetleń: 1971