działy Muzeum

W skład Muzeum Powstania Warszawskiego wchodzą następujące działy:

SEKRETARIAT GŁÓWNY
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-16.30
tel. 22 539 79 05,  22 539 79 06

DZIAŁ PROMOCJI
Kierownik Działu
Barbara Augustyniak-Papież
baugustyniak@1944.pl 
tel. 22 539 79 75

RZECZNIK PRASOWY 
Anna Kotonowicz 
akotonowicz@1944.pl
tel. 22 539 79 74

CENTRUM WOLONTARIATU
Kierownik Centrum
Marta Walkowska-Lipko
mwalkowska@1944.pl 
tel. 22 539 79 32

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
Kierownik Działu
Agnieszka Sidor
asidor@1944.pl 
tel. 22 539 79 15

Z-ca Kierownika
Dorota Sas
dsas@1944.pl
tel. 22 539 79 10

DZIAŁ ARCHIWUM
Kierownik Działu
dr Jarosław Maliniak
jmaliniak@1944.pl
tel. 22 539 79 99 

DZIAŁ OBSŁUGI EKSPOZYCJI
Kierownik Działu
dr Szymon Niedziela
ekspozycja@1944.pl
tel.22 539 79 33, 22 539 79 47

DZIAŁ FINANSOWY
Kierownik Działu
Agnieszka Łukasiewicz
alukasiewicz@1944.pl
tel. 22 539 79 20

DZIAŁ IKONOGRAFII I FOTOGRAFII
Kierownik Działu
Joanna Jastrzębska-Woźniak
jjastrzebska@1944.pl
tel. 22 539 79 64

DZIAŁ KONSERWACJI
Kierownik Działu
Adam Jeżewski
ajezewski@1944.pl
tel. 22 539 79 25

DZIAŁ HISTORYCZNY
Kierownik Działu
Anetta Jaworska-Rutkowska
ajaworska@1944.pl 
tel. 22 539 79 42

DZIAŁ EDUKACYJNY
Kierownik Działu
dr Karol Mazur
kmazur@1944.pl
tel. 22 539 79 63

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WYDAWNICTW
Paulina Sieniuć
psieniuc@1944.pl
tel. 22 539 79 19

DZIAŁ WYSTAW ZEWNĘTRZNYCH
p.o. Kierownika Działu
Joanna Sadowska
jsadowska@1944.pl 
tel. 22 376 68 43

ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
Kierownik Działu
Jan Radziukiewicz
jradziukiewicz@1944.pl
tel. 22 539 79 62

ODDZIAŁ MUZEUM - INSTYTUT STEFANA STARZYŃSKIEGO

*DZIAŁ PROJEKTÓW KULTURALNYCH
Kierownik Działu
Agnieszka Szulejewska
aszulejewska@1944.pl
tel. 22 539 79 51

**DZIAŁ EDUKACJI KULTURALNEJ
Kierownik Działu
Magdalena Sikoń
msikon@1944.pl 
tel. 22 376 68 44

***DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Kierownik Działu
Marta Kuźmiak
mkuzmiak@1944.pl 
tel. 22 539 79 78

Podmiot udostepniający: Muzeum Powstania Warszawskiego

Wytworzył: Jakub Król

Data wytworzenia: 2021-01-26 00:00

Opublikował w BIP: Jakub Król

Data opublikowania:

Zmodyfikował: Magdalena Czerwińska-Strzelczyk

Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-13 12:32:12

Liczba wyświetleń: 3788