Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

BIP

Poniżej publikujemy zamówienia Muzeum Powstania Warszawskiego z zakresu działalności kulturalnej

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 usługa z zakresu działalności kulturalnej

data zamieszczenia 15/07/2021  

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

faks 22 539 79 24

Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnej sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz zapewnienie profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym dźwiękowej i oświetleniowej, akcji muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej w Parku Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2021 roku w ramach 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1.

Kod CPV – 79952100-3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Harmonogram prac do ustalenia w trybie roboczym.

  1. Możliwość stawiania sceny w Parku Wolności od dnia 30/07/2021 r.
  2. 08.2021 r. na godz. 11:00 gotowość sceny/światła/multimediów/dźwięku.
  3. Próba generalna: 1.08.2021 roku o godz.12.00
  4. Koncert: 1.08.2021 roku o godz. 20.30
  5.     demontaż od godz. 23:00 – CAŁKOWITY DEMONTAŻ MUSI ZOSTAĆ UKOŃCZONY DO godz. 06:00 w dniu 2.08.2021 r.

 

KRYTERIA OCENY OFERT - cena

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79

00 – 844 Warszawa

Sekretariat Muzeum Powstania Warszawskiego - pok. 104 C

Termin składnia ofert  - 23/07/2021 r. godz. 11.00 Oferty wraz z proponowanym sprzętem proszę złożyć w zamkniętej kopercie

ZAŁĄCZNIK 1 

ZAŁĄCZNIKI 2

ZAŁĄCZNIK 3

WYMAGANIA TECHNICZNE (RIDER)

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

faks 22 539 79 35

Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu (zgodnie z załączonym riderem technicznym) wraz z profesjonalną obsługą podczas koncertu „Ocali nas miłość” Tomasz Organek + goście.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

  1. Montaż: 23 lipca 2021 roku od 14:00; gotowość sceny/światła/multimediów/dźwięku
  2. Instalacja kamer: 24 lipca 2021 roku od godz. 09:00 - TVN
  3. Próba: 24 lipca 2021 roku: 15:00 próba z zespołem
  4. Koncert 24 lipca 2021 roku godz. 21:00, demontaż 23:30 – CAŁKOWITY DEMONTAŻ MUSI ZOSTAĆ UKOŃCZONY DO MAX. 14:00 25 lipca 2021 r.

 

WAŻNE: Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla samochodów Wykonawcy (w trakcie koncertu.)

KRYTERIA OCENY OFERT -  Cena

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00 – 844 Warszawa

Pok. 104 C – Sekretariat Muzeum Powstania Warszawskiego

Termin składania ofert  14/07/2021 r. do godz. 11.00.

Oferty wraz z proponowanym sprzętem proszę złożyć w zamkniętej kopercie

Do oferty Wykonawca dołączy wykaz proponowanego sprzętu oraz niezbędne atesty wymagane przez polskie prawo odnośnie konstrukcji, podestu oraz poszycia. 

Załącznik 1 >

Załącznik 2 >

Załącznik 3 >

Raider oświetleniowo-multimedialny Zespołu Ørganek na koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego >

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Podmiot udostepniający: Muzeum Powstania Warszawskiego

Wytworzył: Anna Dawidowska

Data wytworzenia: 2021-03-24 09:00

Opublikował w BIP: Jakub Król

Data opublikowania:

Zmodyfikował: Jakub Król

Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-03 14:19:47

Liczba wyświetleń: 2235